Stichting Oud-Vosméér

De Stichting Oud-Vosméér stelt zich primair tot doel het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in Oud-Vossemeer. De stichting biedt onder strikte voorwaarden ondersteuning aan initiatieven van verenigingen, organisaties of individuen die een aantoonbare waardevolle bijdrage leveren aan het sociaal, maatschappelijk en/of culturele leven in het dorp.

De inzet van de Stichting Oud-Vosméér beperkt zich tot het geven van adviezen, het delen van contacten en het eventueel beschikbaar stellen van middelen om goede initiatieven uit te kunnen voeren. De stichting is dus faciliterend, coördinerend en niet organiserend! Daarnaast houdt de stichting zich niet bezig met sponsoring. Je zou kunnen stellen dat wij obstakels weg kunnen nemen en daardoor initiatiefnemers net dat laatste zetje kunnen geven om leuke, nuttige en interessante plannen uit te werken.

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door voorzitter Bas Quist, secretaris Rien Tholenaar en penningmeester Thédo de Reus.

Reeds Gerealiseerd

Stichting Oud-Vosméér is gestart in maart 2012 en heeft o.a. de volgende zaken kunnen realiseren:

  • Aanschaf professioneel podium (2015)
  • Verlenen medewerking aan het theaterspektakel ‘Het Geheim 2.0’ (2015)
  • Financiële ondersteuning sportkooi V.V. Vosmeer (2015)
  • Verstrekken startkrediet aan Stichting Energiek Vosmeer (2014)
  • Verlenen medewerking aan het project ‘Het Glazen Ei’ van Stichting StavoorD6 (2013)
  • Aanschaf en plaatsen professionele beamer incl. scherm in Dorpshuis De Vossenkuil (2012)
  • Aanschaf professionele microfoonset bestaande uit: ontvangen, zender en headset (2012)
  • Aanschaf 5 portofoon sets (2012)