Faciliteiten

De faciliteiten die de Stichting Oud-Vosméér ter beschikking stelt kunnen uitsluitend via de Beheerscommissie worden gereserveerd. Voor niet commercieel gebruik worden de faciliteiten kosteloos aangeboden, maar als er op commerciële basis gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld onze beamerinstallatie of andere zaken, dan worden er kosten voor in rekening gebracht. Bij commercieel gebruik worden naast de huurkosten ook kosten in rekening gebracht voor de uren die een medewerker van de Beheerscommissie moet besteden aan de instelling en bediening van de apparatuur. Het is onder geen beding toegestaan dat er zonder schriftelijke toestemming van de Beheerscommissie eigenhandig met apparatuur van de Stichting Oud-Vosméér wordt gewerkt.

Het uitlenen van apparatuur gebeurt alleen na reservering vooraf. Bij aflevering wordt een ‘gebruikersovereenkomst’ ingevuld en ondertekend als bewijs dat de spullen compleet en in goede staat in gebruik zijn gegeven. Bij inlevering of na afloop van het gebruik wordt door de Beheerscommissie gecontroleerd of de apparatuur ook weer in goede staat en zonder mankementen wordt ingenomen. Eventuele kosten voor reparatie, buiten normaal onderhoud en slijtage, worden op de gebruiker verhaalt.

Voor vragen over of reserveringen van apparatuur van de Stichting Oud-Vosméér kunt u contact opnemen met beheer@stichtingoudvosmeer.nl

Beschikbare faciliteiten

Stichting Oud-Vosméér