Welkom

De Stichting Oud-Vosméér stelt zich primair tot doel het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in Oud-Vossemeer. De stichting biedt onder strikte voorwaarden ondersteuning aan initiatieven van verenigingen, organisaties of individuen die een aantoonbare waardevolle bijdrage leveren aan het sociaal, maatschappelijk en/of culturele leven in het dorp.

De inzet van de Stichting Oud-Vosméér beperkt zich tot het geven van adviezen, het delen van contacten en het eventueel beschikbaar stellen van middelen om goede initiatieven uit te kunnen voeren. De stichting is dus faciliterend, coördinerend en niet organiserend! Daarnaast houdt de stichting zich niet bezig met sponsoring. Je zou kunnen stellen dat wij obstakels weg kunnen nemen en daardoor initiatiefnemers net dat laatste zetje kunnen geven om leuke, nuttige en interessante plannen uit te werken.

Voor wie

De Stichting Oud-Vosméér is door iedereen in te schakelen die een volledig uitgewerkt idee heeft dat bijdraagt aan de leefbaarheid in Oud-Vossemeer. Denk hierbij aan individuele inwoners, verenigingen, scholen, kerkgenootschappen of sociaal-maatschappelijke instanties. De stichting kan een verzoek tot ondersteuning pas opvolgen als er sprake is van een concreet projectvoorstel, met een gedegen begroting en inzicht in de complete organisatiestructuur. Meer hierover leest u in onze voorwaarden.

Stichting Oud-Vosméér